Eerder stoppen met werken? Een jaartje ertussenuit? Een extra appeltje voor de dorst voor na uw pensioen? Wat doet u met de overwaarde van het huis? Maar wat als u onverhoopt iets overkomt? Het zijn vragen die tijdens uw leven ineens kunnen opdoemen. Met een goede financiële planning beantwoordt u deze vragen al voor een groot deel.

In een financiële planning analyseert onze adviseur uw huidige financiële situatie en uw (toekomstige) wensen. Hij zet samen met u de mogelijkheden op een rij. Voor zaken die nog bereikbaar zijn biedt hij een oplossing aan. Het gaat erom dat u op langere termijn voldoende inkomen heeft, maar ook financiële tegenvallers kunt opvangen.

Vermogensopbouw is immers een belangrijk onderdeel van uw financiële planning. Sparen of beleggen is een belangrijk onderdeel om vermogen op te bouwen. Bij sparen weet u vooraf wat u kunt verwachten aan het einde van de looptijd. Bij beleggen hoopt u op een hoger rendement, maar deze vorm is wel risicovoller.

Onze adviseur adviseert u graag bij het maken van uw keuze. Daarbij brengt hij eerst uw financiële situatie in beeld. Uw einddoelen staan natuurlijk voorop, maar voor onze adviseur is de weg er naartoe minstens zo belangrijk. Het gaat immers om úw vermogen.

U ontvangt een uitgebreid advies en een plan van aanpak. Uiteraard houdt onze dienstverlening daarmee niet op. We informeren u regelmatig als uw situatie en wensen in de loop der jaren zijn veranderd. Ook vinden we het belangrijk dat u nog steeds een goed gevoel heeft bij de door ons geadviseerde financiële producten.

Go to top